Get Adobe Flash player

info iconW związku ze Świętami Bożego Narodzenia Wyznawców Prawosławia w dniach 7-8 stycznia 2015 roku, nastąpiła zmiana harmonogramu odbioru odpadów planowanych w dniach:

Z dnia 7 stycznia 2015 roku odbiór nastąpi 9 stycznia 2015,

Z dnia 8 stycznia 2015 roku odbioru nastąpi 10 stycznia 2015.

– Za wynikające z tego tytułu kłopoty przepraszamy.

 

info iconOd 1 stycznia 2015r. obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wasilków. Harmonogram odbioru odpadów na 2015 rok zostanie dostarczony do każdego właściciela nieruchomości przez „CZYŚCIOCH” Sp. z o.o.,  będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, pokój nr 23. oraz na stronie internetowej:

tyty

Firmą odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wasilków będzie: „CZYŚCIOCH” Sp. z o.o. ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20, 15-691 Białystok.

info iconOd 1 stycznia 2014 roku firmą odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wasilków będzie: „CZYŚCIOCH” Sp. z o.o. ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20, 15-691 Białystok

Harmonogram odbioru odpadów na 2014 rok zostanie dostarczony do każdego właściciela nieruchomości przez „CZYŚCIOCH” Sp. z o.o.,  będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, pokój nr 23. oraz na stronie internetowej: http://um.wasilkow.pl/

 

Lokalizacja Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

- Studzianki, ul. Spółdzielcza 11 (wydzielony teren przy składowisku odpadów)

Godziny otwarcia:

- poniedziałek – piątek: od 600 do 1900

- sobota: od 700 do 1500

Prowadzący Punkt:

- Przedsiębiorstwo Komunalne Gospodarki Odpadami "Czyste Środowisko" Sp. z o.o.

ul. Spółdzielcza 11, Studzianki, 16-010 Wasilków

Transport odpadów zebranych w sposób selektywny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie będą przyjmowane odpady, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazywałyby, że nie są one pochodzenia komunalnego.

W Punkcie u selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmowane będą:

 • odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i parków,
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • przeterminowane leki, chemikalia,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlano-remontowe pochodzące z remontów prowadzonych samodzielnie w ilości do 1 m3 na rok od gospodarstwa domowego,
 • papier i tektura,
 • odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe
 • opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale.

Od 1 października 2013r. zaczną obowiązywać nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami oraz wprowadzony zostanie nowy podział w kategoriach gospodarstw domowych:

 • małe (zamieszkałe przez 1 osobę) –      7 zł/miesiąc,
 • średnie (od 2 do 3 osób) –                        14 zł/miesiąc
 • duże (4 i więcej osób) –                            24 zł/miesiąc

W przypadku, gdy odpady komunalne nie będą zbierane w sposób selektywny, stawki te ulegają podwojeniu.

NOWA DEKLARACJA

WZÓR WYPEŁNIENIA NOWEJ DEKLARACJI

Wobec wprowadzonych zmian każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia nowej deklaracji (obowiązuje nowy wzór deklaracji) w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Termin złożenia nowej deklaracji: do dnia 14 października 2013r.

Więcej artykułów…